Jeg begyndte på min medicin fra dag et. Jeg var allerede begyndt på noget der skulle sænke mit blodtryk, men nu skulle jeg i gang med Metformin, som er for sukkersygen. Jeg er ellers en der ikke er glad for at tage piller i længere tid og jeg har da også oplevet i den tid at jeg har taget medicin at der er nogle morgener, hvor det er svært at få dem ned, men ned skal de jo.

Bivirkninger

Med Metformin, skulle jeg trappe op ugentligt og p.t. er jeg på fire tabletter om dagen. To om morgenen og to om aftenen. Jeg har ikke haft de store bivirkninger, det var kun i optrapningsperioderne, hvor jeg kunne døje lidt med maven og så svimmelhed, men ellers har der ikke været de store problemer. Nu hvor jeg har taget Metformin på fuld dosis (som lægen havde ordineret) i en uge, så har der ikke været noget.

Det tager lidt tilvendelse, både det at skulle tage tabletter hver dag, men også den forandring man kan føle i sin krop. Det er lidt som om man skal lære sig selv at kende helt forfra, for der sker en forandring. Jeg vil ikke sige at det er hårdt, men det kan godt give en følelse af ubehag, i den måde at man ikke helt ved hvad man skal og den følelse som man har i kroppen, en uro. Heldigvis er den væk nu.

Mine mål

Jeg har læst mig til at der er nogen sukkersygepatienter, der har spist sig ud af pillerne og jeg håber at jeg kan gøre det samme. Om det vil lykkedes er for tidligt at vide, men for at kunne gøre det, skal jeg også være benhård hvad angår min kost, hvilket er grunden til at jeg opsøgte en diætist, som jeg vil komme nærmere ind på en anden gang.

Lige nu prøver jeg mig lidt frem for at se hvad der virker for mig og jeg ved at jeg vil lave nogle fejl undervejs, men jeg ser det som muligheden for at komme til at kende min krop og hvordan den reagerer endnu bedre.

Susanne

English version (translated with Google translate and then edited by moi, so might have missed something that sounds weird, but couldn’t be bothered to write it all over in English 😉 )

The start-up

I started my medication from day one. I had already started something to lower my blood pressure, but now I had to start on Metformin, which is for diabetes. Otherwise I am one who’s never been happy to take a lot of pills and I have experienced during the time that I have taken medication that there are some mornings where it is difficult to get them down, but down they must.

Side effects

With Metformin, I should step up weekly and p.t. I’m on four pills a day. Two in the morning and two in the evening. I haven’t had the biggest side effects, it was only in the escalation periods where I could get some issues with the stomach and then dizziness, but otherwise there haven’t been the biggest problems. Now that I have taken Metformin at full dose (as the doctor had prescribed) for a week, there hasn’t been any side effects.

It takes a bit of getting used to, both having to take pills every day, but also the change one can feel in the body. You have to get to know yourself all over again, because there is a change. I don’t want to say it is hard, but it can give you a feeling of discomfort in the way you do not quite know what to do and the feeling that you have in the body, a disturbance. Fortunately, it is gone now.

My goals

I have read there are some diabetic patients who have eaten themselves out of their medication and I hope I can do the same. Whether it will succeed is too early to know, but in order to do so, I also have to be tough when it comes to my diet, which is why I went to a dietician which I’ll touch upon in a different entry.

Right now I try to see what works for me and I know I will make some mistakes along the way, but I see it as the opportunity to get to know my body and how it reacts even better.

Susanne