Før jeg overhovedet læste om det, så begyndte jeg at skrive dagbog om mit sygdomsforløb. Hvilke bivirkninger jeg fik, hvordan min krop reagerede, motion, mad alt hvad jeg følte var vigtigt at skrive ned.

Jeg begyndte to dage efter at jeg fik det konstateret. Og har holdt ved lige siden, jeg skriver ikke hver dag, kun hvis der er ændringer, såsom mit blodsukker, føler mig utilpas, dyrker ekstra motion eller har fundet en helt fantastisk hjemmeside med diabetes venlige opskrifter.

Google Drive

Jeg skrive det i google drev på den måde har jeg altid min dagbog med mig ligesom jeg har min madplan, træningsplan alt vedrørende min sukkersyge samlet i en mappe på mit drev. Det giver mig et bedre overblik og behøver ikke at vente med at skrive noget ned indtil jeg kommer hjem eller om aftenen. Det er tit at jeg sidder og fører dagbog i mine pauser, hvis der er noget jeg føler skal skrives ned.

Susanne

English version (translated with Google translate and then edited by moi, so might have missed something that sounds weird, but couldn’t be bothered to write it all over in English 😉 )

Diabetes journal

Before I even read about it, I started writing a diary about my illness. What side effects I got, how my body responded, exercise, food everything I felt was important to write down.

I started two days after I was diagnosed. And have kept to it ever since, I don’t write every day, only if there are changes, such as my blood sugar, feel uncomfortable, doing extra exercise or have found a fantastic website with diabetes friendly recipes.

Google Drive

I write it in Google drive that way I always have my diary with me just as I have my food plan, workout plan all about my diabetes gathered in a folder on my drive. It gives me a better perspective and don’t have to wait to write something down until I get home or in the evening. I often write in my diary during my breaks if there is something I feel should be written down.

Susanne