Jeg har i over en måned prøvet kræfter med diverse motions apps, som man kan downloade til sin telefon. Og jeg må sige, jeg er blevet glædeligt overrasket. Der er selvfølgelig nogen der er bedre end andre og den jeg vil fremhæve som den bedste i min bog er Tab mavefedt. Der kan du vælge begynder, mellemniveau og avanceret. Jeg valgte selvfølgelig begynder, da det har været noget tid siden jeg sidst har lavet øvelser som disse. Der er alt fra sprællemænd til diverse yoga positioner og decideret mave og ryg øvelser.

Jeg må sige at de hjælper, min ryg har faktisk fået det bedre efter jeg er begyndt på det, men livvidden er også blevet mindre. Jeg regner med at gå videre med mellemniveauet. De tre niveauer løber over 30 dage, med pauser ind imellem. Du kan også få noteret din vægt og livvidde, så holder appen styr på dine fremskridt.

Der er rigtig mange apps derude, der kan hjælpe dig i gang og det er bare om at prøve sig frem, jeg har allerede fundet dem jeg gerne vil bruge og andre som bliver slettet igen fordi de ikke er min kop te, ihvertfald ikke lige p.t.

Det bedste af det hele er at du kan lave det hele hjemme i stuen og med denne app behøver du ikke andre fancy ting, måske lige en yogamåtte, for ikke at belaste dine knæ for meget, ellers er det bare med at komme i gang.

Susanne

English version (translated with Google translate and then edited by moi, so might have missed something that sounds weird, but couldn’t be bothered to write it all over in English 😉 )

Exercising Apps

For over a month, I have tried various exercising apps that you can download to your phone. And I must say I’ve been pleasantly surprised. There is, of course, some that are better than others and the one I want to highlight as the best in my book is Lose Belly Fat. There you can select beginner, intermediate and advanced. Of course I chose to start as a beginner it has been some time since I last did exercises like these. There are everything from jumping jacks to various yoga positions and actual belly and back exercises.

I have to say they help, my back has actually gotten better after I have started using the app, but the waistline has also diminished. I expect to move on with the intermediate level. The three levels run over 30 days each, with breaks in between. You can also record your weight and waistline, so the app keeps you up to date on your progress.

There are a lot of apps out there that can help you get started and it’s just about trying out, I have already found the ones I want to use and others that are deleted again because they are not my cup of tea, at least not at the moment.

The best part of it all is that you can do it all at home in the living room and with this app you don’t need other fancy things, maybe just a yoga mat, so you don’t overload your knees, otherwise it is just about getting started.

Susanne